Persondatapolitik

Generelt:
Denne persondatapolitik (opdateret 10. maj 2017) er gældende for Rough ApS, som er et dansk anpartsselskab beliggende i Hørsholm Midtpunkt 161, 2970 Hørsholm med filial på Farum Bytorv 49, 3520 Farum samt en webshop i Farum. Når du besøger vores webshop eller køber varer i vores butikker, behandler vi personoplysninger om dig som beskrevet nedenfor.

Rough Aps optræder i den forbindelse som dataansvarlig, og du kan rette henvendelse til os vedr. behandlingen af dine personoplysninger til os på info@rough-sweet.dk
Hos Rough Aps er det meget vigtigt at beskytte dit privatliv. Vi indsamler og anvender dine personoplysninger inden for reglerne i den danske databeskyttelseslovgivning og EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), som er inkorporeret i dansk lovgivning. 

Oplysninger, til hvilket formål og på hvilket grundlag?

Oplysninger vedrørende dit køb: når du køber varer eller på vores webshop .www.rough-sweet.dk behandler vi de personoplysninger, som du giver til os, såsom dit navn, dine kontaktoplysninger (herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer) samt betalingsoplysninger. Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at kunne levere varerne til dig, behandle dine returvarer.
Desuden anvender vi dine personoplysninger til at sende dig information om, hvornår en vare er på lager, til at informere dig hvis du har vundet en online konkurrence, som du har deltaget i, eller til at kontakte dig såfremt der er leveringsproblemer eller problemer med din ordre.

Oplysningerne behandles dels, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, og dels fordi det er nødvendigt for at forfølge vores interesse i at kommunikere med dig på en effektiv måde og for dermed at kunne yde service på højeste niveau til vores kunder.

Selvom vi ikke baserer denne behandling på dit samtykke, kan du til enhver tid kontakte os, såfremt du har spørgsmål, og du kan anmode om, at vi standser vores behandling af dine personoplysninger. Se nærmere herom nedenfor.

Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi kan dele dine oplysninger med vores logistikpartnere, som leverer dine varer til dig, udbydere af IT-løsninger, udbydere af analyse- og markedsføringstjenester samt udbydere af betalingstjenester.

Derudover videregiver eller sælger vi ikke personoplysninger til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi lagrer dine personoplysninger på servere, som er sikkert placeret i Danmark. Alle vores databehandlere er underlagt strenge fortrolighedsforpligtelser vedrørende dine personoplysninger.

Opbevaring og sletning

Dine personoplysninger bliver gemt sammen med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år, herefter anonymiseres al persondata. Hvis en ordre af en eller anden årsag ikke er gennemført vil al data blive anonymiseret efter 30 dage.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af persondata og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Rough ApS via e-mail info@rough-sweet.dk

Dine rettigheder

Du har ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer eller på anden vis behandler om dig. Du har ligeledes retten til at få berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger, og under visse omstændigheder har du ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger eller kræve, at vi sletter dine personoplysninger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, som blev baseret på samtykke før tilbagekaldelsen af dette.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) kan du bede om at modtage dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt format, således at personoplysningerne nemt kan overføres til dig eller en anden dataansvarlig valgt af dig.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, opfordres du til at kontakte os. Eventuelle henvendelser herom bedes fremsendt til info@rough-sweet.dk. Vi oplyser dig desuden om, at du i henhold til lovgivningen er berettiget til at indgive en klage til datatilsynet.

Opdateringer og ændringer

Denne persondatapolitik vil løbende blive opdateret. Når vi udsender ændringer til persondatapolitikken, vil vi angive datoen for, hvornår persondatapolitikken sidst er opdateret. Såfremt der foretages væsentlige ændringer i denne politik eller i forhold til, hvordan vi anvender dine personoplysninger, vil vi synligt gøre opmærksom på sådanne ændringer.